Artikeln publicerades 24 mars 2023

Fäbodbruk nomineras till Unescolista

Regeringen har beslutat att nominera fäbodkulturen till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Nomineringen görs tillsammans med Norge och blir Sveriges andra nominering till listan.

Person på fyrhjuling framför fäbod.

Tanken med Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv (the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) är bland annat att synliggöra mångfalden av immateriella kulturarv från världens alla delar och att öka medvetenheten om dess betydelse. Regeringen beslutade på torsdagen att nominera fäbodbruk till listan tillsammans med Norge.

Det blir andra gången som Sverige lämnar in en nominering till den representativa listan. År 2020 gjordes en gemensam nordisk nominering av klinkbåtstraditionen, och året därpå skrevs den in på listan.

Nomineringen av fäbodbruk har utvecklats av Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk och Norsk Seterkultur i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

”Alla de som kämpat för fäbodbruket i decennier kan i dag sträcka lite extra på sig. Dagens regeringsbeslut är ett stort steg mot att en viktig del av den svenska kulturhistorien inte försvinner”, säger Gut Peter Helander som är ordförande för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.

Fäbodkultur har funnits med på Sveriges nationella förteckning sedan 2015. Det innefattar djurhållning och mjölkproduktion i utmarker, men även kunskaper om djur och natur, bebyggelse, mat, berättelser, seder och bruk, redskap och musik.

”Det känns väldigt roligt att fäbodbruket nomineras. Det är ett mångsidigt kulturarv som också kan bidra till hållbar utveckling. Att vi har samarbetat med Norge visar också hur immateriella kulturarv når över nationsgränser”, säger Maria Nyström som är senior rådgivare på Isof och ansvarig för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Först i december 2024 fattar Unesco beslut om vilka internationella nomineringar som slutligen antas till den representativa listan.

Landskapsbild med fäbodar, i förgrunden syns kvinna och getter.

Bolbergets fäbod i Dalarna i början av 1900-talet. Foto: Georg Renström/Nordiska museet.

Kontakt

Maria Nyström
Senior rådgivare

E-post: maria.nystrom@isof.se
Telefon: 070-188 66 59