Artikeln publicerades 8 mars 2023

Ny webb för levande kulturarv

Välkommen till Levande kulturarv – den nya webbplatsen för Sveriges arbete med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet.

Illustration.

Levande kulturarv är ny webbplats för Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

"Levande kulturarv är en plats som är till för alla som engagerar sig i det immateriella kulturarvet. Vi hoppas kunna sprida kunskap och inspiration, vilket känns särskilt roligt inför konventionens 20-års jubileum i år." säger Maria Nyström som är senior rådgivare och ansvarig för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Kunskap och inspiration

På webbplatsen hittar du Sveriges förteckning över immateriella kulturarv, information om konventionen och om det svenska konventionsarbetet, kunskap om immateriella kulturarv och aktuella nyheter och evenemang. Här kan du skicka in förslag till Sveriges förteckning och föreslå nomineringar till Unescos internationella listor. Du får också tips och inspiration på hur privatpersoner, föreningar och organisationer kan arbeta för att främja och föra vidare immateriellt kulturarv.

Expertnoder i samarbete

Levande kulturarv drivs gemensamt av de myndigheter som ansvarar för det svenska konventionsarbetet: Isof, Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Sametinget och Statens musikverk/Svenskt visarkiv.

"Det nära samarbetet mellan myndigheterna gör att vi kan arbeta med en stor bredd av utövare och områden av immateriellt kulturarv." säger Maria Nyström.

Tyck till om webben!

Vad tycker du om webbplatsen? Har du några förslag på vad som kan förbättras eller utvecklas? Kontakta oss på levandekulturarv@isof.se!