Artikeln publicerades 7 mars 2023

Unescos konvention 20 år!

År 2023 firar Unescos konvention om det immateriella kulturarvet 20 år. Det kommer vi att uppmärksamma på flera sätt.

Ballonger.

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet tillkom år 2003 för att främja och sprida kunskap om världens levande kulturarv.

”Under de här 20 åren har konventionen varit viktig för att framhäva betydelsen av, och stärka arbetet med immateriellt kulturarv.”, säger Maria Nyström som är senior rådgivare och ansvarig för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Under tjugo års tid har konventionen bidragit till samarbete mellan länder och skapat möjlighet för levande kulturarv från världen över att komma i fokus för uppmärksamhet och åtgärder. Sverige skrev under konventionen år 2011 och ska därmed kontinuerligt arbeta med att trygga och främja det immateriella kulturarvet i det egna landet.

I Sverige kommer 20-årsjubileet kommer att uppmärksammas genom olika former av evenemang och initiativ.

”Det här tycker vi är ett särskilt bra tillfälle att lyfta fram mångfalden av immateriella kulturarv och utövare som finns i Sverige idag! Den nya webbplatsen är en del av firandet, och vi ser fram emot att annonsera fler spännande evenemang här under året.”, säger Maria Nyström.

Hur vill du fira konventionen?

Vi tar gärna emot förslag, så om du har idéer eller uppslag för hur Unescos konvention och det levande kulturarvet kan firas och uppmärksammas hör av dig till: levandekulturarv@isof.se!

Lär dig mer

Vad är ett immateriellt kulturarv? Vad innebär Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet? Och vad finns med på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv? Lär dig mer här på Levande kulturarv!