Artikeln publicerades 1 februari 2023

Sverige med på kommittémöte

Nya kulturarv på de internationella listorna, nya initiativ för hållbar utveckling och ökat fokus på icke statliga organisationers arbete med konventionen. Det var några av programpunkterna på det 17:e mellanstatliga kommittémötet i Rabat, Marocko.

Blå vägg med flaggor från flera länder.

Sverige och de övriga 23 länderna i den nuvarande mellanstatliga kommittén samlades till möte i Rabat.

17:e mötet för kommittén

Efter två år av digitala möten hölls det 17:e mellanstatliga kommittémötet till slut på plats i Rabat, Marocko. Den 28 november – 3 december deltog Sverige i mötet i rollen som kommittéledamot.

I den svenska delegationen ingick representanter från Isof (Institutet för språk och folkminnen), Svenska Unescorådet, Kulturdepartementet och Sveriges permanenta delegation vid Unesco i Paris.

Uppträdande.

Stella Aicha Sagnon, berättare och sångerska, framträder under kommittémötet. Foto: Maria Nyström.

Flera nya kulturarv på listorna

På agendan fanns bland annat 56 nomineringar till listor och register för bedömning, men också rapporter om hur internationellt bistånd använts och nya initiativ för hur immateriellt kulturarv kan bidra till hållbar utveckling.

Kunskapen och kulturen för att baka den traditionella franska baguetten som skrevs in på den representativa listan var ett av de mer uppmärksammade besluten från mötet. Men många fler kulturarv skrevs in som kommer att öka förståelsen för det immateriella kulturarvets betydelse. En intressant diskussion om gränserna för immateriellt kulturarv följde Tysklands nominering av utförandet av moderns dans. Från Kuwait skrevs Al Sadu Educational Programme: Train the trainers in the art of weaving, in som första program på registret över goda metoder från Arabstaterna.

Fokus på civilsamhället

Som kommittéledamot det prioriterat för Sverige att besluten i kommittén ska bygga på expertkunskap och att civilsamhällets betydelse och inflytande i konventionsarbetet ska framhävas.

”Det är väldigt positivt att NGO:erna har fått vara mer aktiva under kommittémötet. Det arbete som NGO:er utför både nationellt och internationellt är på många sätt själva kärnan i den här konventionen”, säger Maria Nyström, senior rådgivare på Isof.

Gruppbild.

Sveriges delegation: Maria Nyström, Annika Nordström och Martin Sundin från Isof, Eric Åström från Kulturdepartementet och Karin Stenson från Svenska Unescorådet.

Möte för NGO:er

Under kommittémötet hade ICH NGO Forum, som samlar de ackrediterade NGO:erna, ett parallellt program med presentationer och möten. Nytt för 2022 var Albert van der Zeiden-priset som delas ut av tidskriften Heritage Alive till en ung skribent som arbetar med immateriellt kulturarv och NGO:ers roll. Den första pristagaren är Laura Lopez från CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts).

Ansiktsmasker utställda på bord.

Utställning med masker som används i den koreanska dansen talchum. Foto: Maria Nyström.