Artikeln publicerades 14 december 2021

Nordisk träbåtstradition antagen till Unescolista

Ända sedan vikingatiden har båtbyggare i Norden byggt sina båtar i klinkteknik. Den 14 december skrevs traditionen in på Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Träbåt på ställning på land.

Träbåt byggd med klinkteknik. Foto: Föreningen Allmogebåtar.

Att vi nu har klinkbåtstraditionen med på Unescos lista över immateriella kulturarv är ett lyckat resultat av nordiskt samarbete. Det ger oss möjlighet att uppmärksamma värdet av ett levande kulturarv som är och har varit en viktig del av livet längs våra kuster, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Det är första gången de nordiska länderna samarbetar kring en gemensam nominering till Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. Det har inneburit ett omfattande samarbete, framför allt mellan ideella utövare, men också mellan samordnande myndigheter och ländernas kulturdepartement. Beslutet om att anta klinkbåtstraditionen till den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Länk till annan webbplats.) över fattades under ett mellanstatligt kommittémöte vid Unesco den 14 december 2021.

Tradition med gamla anor

Att bygga båtar i klinkteknik är en tradition inom nordisk skeppsbyggnad med anor från vikingatiden. Tekniken innebär att båtens olika bord sammanfogas genom att de överlappar varandra, i stället för att ligga kant mot kant. Båtbyggandet innehåller ett brett spektra av traditioner kring allt från själva byggandet till hur och i vilka sammanhang båtarna har använts.

En av alla svenska föreningar och utövare som bidragit i arbetet med nomineringen är Föreningen Allmogebåtar, som arbetar för att bevara gamla nordiska båttyper och traditionerna kring dessa.

Ser man klinkbyggda båtar från olika ställen i Sverige och Norden ser man snart att de skiljer sig åt beroende på var de kommer ifrån. Detta är till stor del baserat på de traditioner, behov och förutsättningar som finns lokalt. Erfarenheterna och kunskaperna har gjort att olika klinkbåtstyper och klinkbåtstraditioner utvecklats olika på olika platser, men grundprincipen med klinkbyggt skrov är gemensam, säger Anders Bolmstedt som är styrelsemedlem i föreningen.

Gränslösa samarbeten

Syftet med nomineringen var att skapa gränslösa samarbeten för att gemensamt föra vidare kunskap om att bygga, underhålla och inte minst använda dessa träbåtar. Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet är just tänkt att bidra till att kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck från det förflutna förs vidare till kommande generationer. Konventionen ska också främja internationellt samarbete och bistånd.

Listningen innebär också ett gemensamt ansvar för oss här i Norden att arbeta för att traditionen fortlever och utvecklas nu och i framtiden, säger Martin Sundin.