Artikeln publicerades 11 september 2020

Sverige får en tyngre roll i Unescos arbete med immateriellt kulturarv

Som första land i Norden har Sverige valts in i Den mellanstatliga kommittén för arbetet med att trygga det immateriella kulturarvet. Den nya rollen innebär att Sveriges internationella engagemang i kulturarvsfrågor ökar.

Den 8–10 september 2020 pågick det åttonde statspartsmötet för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Paris. Statsparterna är de länder som har skrivit under konventionen, och alla dessa närvarar vid mötet som äger rum vartannat år. Den svenska Unescodelegationen var på plats i Paris.

Första nordiska landet i kommittén

Under årets möte valdes Sverige in i Den mellanstatliga kommittén (The Intergovernmental Committee) för konventionen. Kommittén ansvarar för att konventionen genomförs på internationell nivå. 24 stater sitter i kommittén, och dessa väljs av generalförsamlingen enligt principen om rättvis geografisk representation. Delegaterna ska också ha kunskap inom det immateriella kulturarvet. Uppdraget gäller för perioden 2020–2024. Sverige är det första nordiska land som är med i kommittén.