16 februari 2024 OBS! Evenemangsdatumet har redan passerat!

Så hotas kulturarven – ett webbinarium

Den 16 februari berättar forskare om potentiella hot mot kulturarven i Sverige i tider av fred, krig och gråzoner däremellan. Eventet är online och arrangeras av Riksantikvarieämbetet.

När: 16 februari, kl. 10.00–11.30.

Var: Digitalt, via länk.

Anmälan: Webbinariet är gratis men anmälan måste göras senast den 13 februari Länk till annan webbplats.på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Vilka aktörsdrivna hot kan kulturarv i Sverige utsättas för? Det har forskarna Anna McWilliams och Sofia Olsson från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kartlagt i en ny rapport som är framtagen på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.

Forskarna beskriver i rapporten hur hoten mot kulturarv kan se ut. Både plötsliga hot, som till exempel förstörelse eller stöld, och mer långsamt urholkande risker som cyberhot och desinformation. De aktörsdrivna hoten mot kulturarvet förekommer i väpnad konflikt men även i gråzonen mellan väpnad konflikt och fred, och i fredstid.

Den 16 februari finns det möjlighet att höra forskarna presentera rapporten och ställa frågor, i ett webbinarium arrangerat av Riksantikvarieämbetet.

Webbinariet genomförs enbart online och kommer inte att spelas in.

För att delta krävs anmälan via Riksantikvarieämbetets hemsida Länk till annan webbplats. senast den 13 februari. Länk till seminariet skickas ut ett par dagar innan till den e-postadress som anges anmälan.