21 mars 2024 OBS! Evenemangsdatumet har redan passerat!

Kulturarv i fokus – Levande kultur och traditioner i Japan

Den 21 mars är det återigen dags för seminarieserien Kulturarv i fokus. Vi möter Helga Janse, som har forskat om immateriellt kulturarv i Japan.

När: 21 mars, 2024, kl. 15.00–16.00

Var: Digitalt, via Zoom.

Anmälan: Seminariet är gratis men för att delta behöver du anmäla dig genom att trycka på den här länken Länk till annan webbplats. och uppge ditt namn och din e-postadress. Då skickas ett bekräftelsemejl med en ny länk till webbinariet.

Seminarieserien Kulturarv i fokus är tänkt att vara en mötesplats där utövare, kulturarbetare, forskare, föreningsaktiva med flera kan mötas och utbyta erfarenheter. Varje tillfälle gästas av en talare som får ordet i 30 minuter, därefter blir det tillfälle för frågor och diskussion.

Den 21 mars möter vi Helga Janse, som har forskat om immateriellt kulturarv i Japan. Hennes fokus är hur kopplingen ser ut mellan levande kulturarv, traditioner och samhällets syn på vad som är kvinnligt och manligt.

I denna föreläsning berättar hon om sin forskning och belyser särskilt kopplingen mellan samhällsstrukturer och genusroller inom immateriellt kulturarv. Hon återger flera exempel från olika traditionella sedvänjor i Japan och lyfter fram röster från utövare hon intervjuat under sina fältstudier.

Helga Janse är intendent på Världskulturmuseerna, och är inriktad mot asiatiskt kulturarv. Foto: Yuki Janse

Helga Janse – forskare och intendent

Helga Janse disputerade vid University of Tsukuba i Japan med en doktorsavhandling där hon undersökte genustrukturer i japanska festivaler. Därefter genomförde hon ett post-doc projekt om genus i traditioner och sedvänjor som finns skyddade under den japanska kulturmiljölagstiftningen.

Nu arbetar hon som intendent på Världskulturmuseerna i Sverige, med inriktning mot asiatiskt kulturarv. Hon är även medlem av UNESCO:s globala nätverk av så kallade facilitatorer som kan agera stöd vid frågor om tryggande av immateriellt kulturarv.