9 november 2023 OBS! Evenemangsdatumet har redan passerat!

Dansa med dåtiden – folkdans med inspiration från arkivfilmer

Den 9 november kan du dansa och inspireras av tidigare generationers folkdans genom en workshop med Svenskt visarkiv.

När: 9 november kl 17.30–20.00.

Var: Scenkonstmuseet, Stockholm

Anmälan och betalning: Deltagande är kostnadsfritt men anmälan måste göras genom att maila ditt för- och efternamn till: dansamedarkivet@musikverket.se

Den 9 november håller Svenskt visarkiv en workshop som tar avstamp i Arkivet för folklig dans.

Kvällen leds av Anna Björk som är danspedagog och forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv.

– Vi arbetar aktivt för att levandegöra arkiven så att fler kan ta del av det. Vi vill att materialet används och skapar nya sammanhang. Därför känns det roligt att få hålla i en workshop där deltagarna får möjlighet att inspireras och dansa med filmer ur vårt arkiv, säger Anna Björk.

Workshoppen utgår från ett par utvalda filmer och dansen sker till musik som framförs av Eva Karlsson. Den riktar sig till personer som har dansat svensk folkdans tidigare.

Ta reda på mer om Arkivet för folklig dans på Musikverkets hemsida. Länk till annan webbplats.